این روزها هوای تهران و چند شهر دیگر کشورمان با آلودگی مواجه است و این امر سبب شده تا مدارس در مقاطع مختلف با تعطیلی مواجه شوند. اگرچه این امر از یکسو و سیاستهای ترافیکی از سوی دیگر تا حدی شهر تهران را خلوت کرده است، ولی ناپایداری جوی و آلودگی هوا همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد این تعطیلات تاثیر چشمگیری بر کاهش آلودگی هوای پایتخت نداشته است. یکی از کاربران اینستاگرام در صفحه خود عکسهایی از تونل حکیم که در فواصل زمانی کوتاهی برداشته شده؛ را منتشر کرده است که وضعیت آلودگی هوا را نشان می دهد:

https://www.instagram.com/artin.tari https://www.instagram.com/artin.tari
https://www.instagram.com/artin.tari https://www.instagram.com/artin.tari

 

انتهای پیام/ عکسها از: آرتین طاری